Rijopleiding in stappen (RIS)


Autorijschool Dohmen is een rijschool, die bijna 20 jaar bestaat en waarbij kwaliteit voorop staat. Wij bieden de door het CBR aangedragen RIS-opleiding aan. Wat is nu de RIS-opleiding?


De Rijopleiding In Stappen: de naam zegt het eigenlijk al, je leert in stappen. Je gaat steeds een stap verder, als je de vorige stap voldoende beheerst. De opleiding bestaat uit 4 modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. De Rijopleiding In Stappen kent 39 beschreven handelingsscripts. Daarnaast kent module 4 ook nog 7 scripts, die bijdragen aan een veilig en verantwoord weggebruik.


De eerste module heet Voertuigbediening en Voertuigbeheersing. Hierin leer je alle technische zaken zoals juiste stuurhouding, koppelen, schakelen en stoppen en technisch wegrijden. Ook de voertuigcontrole komt aan bod.


De tweede module heet Eenvoudige Verkeersmanoeuvres en Verkeerssituaties. Hierin leer je o.a. alle bijzondere manoeuvres. De gecombineerde toets over module 1 en 2 wordt afgenomen door je (eigen) RIS-instructeur.


Bij de derde module Complexe Verkeerssituaties gaan we hiermee verder en leer je o.a. rijden op autowegen/autosnelwegen en met complexere verkeerssituaties omgaan. De derde toets wordt afgenomen door een examinator van het C.B.R. Zo leer je alvast om te gaan met een examensituatie.  In de derde toets (vergelijkbaar met de Tussentijdse Toets) kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het eerste praktijkexamen. De vierde toets is het Praktijkexamen.


Bij de RIS-opleiding hoort een leerlingboek.  Je krijgt regelmatig huiswerk mee zodat je al goed op de hoogte bent van de eerstvolgende les. Het voordeel hiervan is dat je de theorie van die les al kent, waardoor je instructeur minder hoeft uit te leggen, en je het praktijkgedeelte veel meer kunt oefenen. In het leerlingboek en op je instructiekaart houdt je instructeur nauwkeurig bij hoe ver je bent. Zo kun jij (en je ouders) thuis nog eens rustig nakijken hoe het met je vorderingen staat.

in het kort:

 

  • Fors hoger slagingspercentage

       (ongeveer 75%, bron C.B.R.)

  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding


  • Stap voor Stap-aanpak


  • Je kunt je eigen vorderingen thuis inkijken

       (m.b.v. leerlingkaart)

  • Leren zelfstandig een route uit te stippelen