" /> " />

Privacyverklaring Autorijschool Dohmen

Autorijschool Dohmen gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou als persoon of die in verband met jou kunnen worden gebracht.

 

Je deelt persoonsgegevens met ons op het moment dat je het contactformulier invult of wanneer je je naam en telefoonnummer bij ‘’snel contact’’ invult.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool Dohmen verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het verwerkingsdoel:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autorijschool Dohmen verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat dit onze wettelijke taak is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autorijschool Dohmen bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Dohmen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autorijschool Dohmen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Dohmen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Autorijschool Dohmen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek indienen door brief of email te sturen aan:

Autorijschool Dohmen

Staai 21-5

6127AB Grevenbicht

E: info@autorijschooldohmen.nl

We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

STIFTSTRAAT 6, 6124 CC PAPENHOVEN | Tel. 06-509 35 914                                                                                                                                               Suze Marketing | Privacy Policy